Zarząd Klubu

Zenon Schulz Prezes
Tadeusz Dębski Wiceprezes
Andrzej Makowski Skarbnik
Krzysztof Surmacewicz Sekretarz
Cezary Łysanowicz Członek
Marek Wojciechowski Członek

 Komisja Rewizyjna

Rafał Grabus Przewodniczący
Zbigniew Łoś Sekretarz
Marian Gierczyk Członek                                                                                                                                                                                                                .