RODO

Na czas pełnego dopasowania się do RODO komunikaty z zawodów nie będą publikowane na stronach internetowych. Na prośbę zawodnika będzie wystawiane zaświadczenie o uczestnictwie w zawodach.